Nano Shutdown Debuff

Name Modify Damage Stats Requirements
Nano Skill Health A.Cap Rech. QL Cost NCU S Lvl MM BM PM SI TS MC
Nanobot Domination
-3500 0s 0 0 50 3500
Nanite Enhanced Nano Shutdown
-3000 0s 200 3000 200 3000 1400 1600 1400
Nano Burnout
-2500 0s 390 1 390 2000
Nano Shutdown
-2000 0s 390 1 250 2000
Nano Shutdown
FP
-1000 0s 215 543 50 1000 760 689 760
Unhallowed Blessing
-65 -1600 0s 390 297 45 45 889
Unsanctified Blessing
-45 -1246 0s 390 248 40 40 809