Nano Resistance Debuff (Line A)

Name Modify Damage Stats Requirements
Nano Resist Health A.Cap Rech. QL Cost NCU S Lvl MM BM PM SI TS MC
Eviscerate Defense
SL Spec:4
-250 0s 219 2810 55 55 219 1715 1711
Nano Division
FP
-150 0s 200 1500 200 54 1200 1200
Weaken Defense
SL Spec:4
-200 0s 215 2330 54 54 215 1576 1573
Constant Barrage
SL Spec:4
-1000 -2150 0s 213 1097 213 53 191 1700 1700
Overwhelming Storm
SL Spec:3
-600 -1575 0s 215 979 202 53 141 1250 1250
Incessant Flurry
SL Spec:2
-300 -775 0s 143 803 143 53 91 950 950
Distracting Shower
SL Spec:1
-100 -455 0s 101 528 101 53 700 700
Distracting Shower
-100 -400 0s 0 528 101 53
Exhaust Defense
SL Spec:4
-175 0s 211 1900 53 53 211 1437 1435
Emasculate Defense
SL Spec:4
-150 0s 215 1700 51 51 203 1159 1159
Disable Defense
SL Spec:3
-120 0s 215 798 48 48 185 1031 1031
Improved Rule of One
-100 0s 0 0 40 40 889 799
Blunt Defense
SL Spec:2
-80 0s 200 401 33 33 125 829 829