Team Healing

Name Healing Stats Requirements
Health A.Cap Rech. QL Cost NCU S Lvl MM BM PM SI TS MC
Team Matrix of Ka
SL NanoDeck
2028 0s 215 1001 53 203 215 1720 1720
Team Matrix of Ka
2028 0s 0 0 203
Team Flourishing Heal
FP
1234 0s 206 350 41 123 1123 1123
Team Flourishing Heal
1234 0s 0 0 123
Greater Team Restore Essence
FP
606 0s 215 238 41 79 622 622
Greater Team Restore Essence
606 0s 0 0 79
Greater Team Healing Touch
FP
440 0s 150 222 33 55 503 503
Greater Team Healing Touch
440 0s 0 0 55
Improved Seed Life
SL NanoDeck
1807 0s 215 1210 56 52 215 1545 1545
Superior Seed Life
SL NanoDeck
2647 0s 215 1458 56 52 215 1843 1843
Seed Life
FP
602 0s 215 219 52 52 726 799
Healing Rays of Sunrise
FP
557 0s 156 221 48 48 664 736
Greater Encourage Regrowth
FP
512 0s 150 224 44 44 612 684
Team Practiced Stitching
FP
428 0s 116 208 36 36 498 550
Team Healing Aura
FP
279 0s 100 179 22 36 327 327
Team Healing Aura
279 0s 0 0 36
Encourage Regrowth
FP
332 0s 100 182 27 27 375 418
Team Healing Touch
FP
164 0s 60 130 13 21 192 192
Team Healing Touch
164 0s 0 0 21
Greater Team Quick Heal
FP
234 0s 57 147 18 18 252 284
Team Survival Technique
FP
137 0s 60 101 11 11 147 171
Team Restore Essence
FP
84 0s 25 79 6 11 96 96
Team Restore Essence
84 0s 0 0 11
Team Rough Stitching
FP
71 0s 25 60 6 6 75 89
Team Quick Heal
FP
31 0s 4 29 2 2 31 36